Arrangementen en tarieven

Logeerhuis HJEM werkt met verschillende arrangementen. Tijdens het intake gesprek worden uw wensen in kaart gebracht en kunt u aangeven, van welk(e) arrangement(en) u gebruik wenst te maken. Vervolgens zal er een logeerrooster gemaakt worden, waar zoveel mogelijk rekening gehouden zal worden met uw wensen.

De arrangementen die logeerhuis HJEM aanbiedt, zien er als volgt uit:
Logeren weekend optie 1:
vrijdag 15.00 uur - zondag 17.00 uur
Logeren weekend optie 2:
vrijdag 19.00 uur – zondag 17.00 uur
Logeren midweek, buiten de vakantie optie 1:
maandag 15.00 uur – vrijdag 9.00 uur, woensdagmiddag vanaf 12.00 uur (logee gaat overdag naar school of werk).
Logeren midweek, buiten de vakantie optie 2:
maandag 15.00 uur – vrijdag 9.00 uur,
Woensdagmiddag vanaf 15.00 uur (logee gaat overdag naar school of werk).

Logeren midweek in de vakantie:
maandag 10.00 uur – vrijdag 10.00 uur.

Logeren vakantieweek:
vrijdag 19.00 uur – vrijdag 10.00 uur.


 

Er dient rekening gehouden te worden met de breng- en ophaaltijden, die horen bij het arrangement. Alleen in goed overleg, kan er van de tijden worden afgeweken.

Voor de tarieven van logeerhuis HJEM kunt u contact met ons opnemen.
Mocht u kiezen voor het logeren bij Hjem, dan zal er met u een zorgovereenkomst worden afgesloten, met bijbehorende algemene voorwaarden.
Verder is het belangrijk te weten, dat het vervoer van en naar het logeerhuis, door u zelf geregeld dient te worden.
Hebt u nog geen PGB of wilt u de zorg in natura omzetten naar een PGB, dan kunnen wij u hierbij helpen.